Systemutveckling och kontinuterlig tjänsteutveckling (CSI)

Utan systemutveckling och en fortsatt förbättring blir programmen och tjänsterna snabbt förlegade likt en Mobira Cityman-mobil från slutet av 80-talet. Alla minns den, men ingen vill längre ha den. Takten med vilken tekniken går framåt har synbart ökat de senaste åren. Då det tidigare uppskattades att det fanns tiotusentals utvecklare världen över, antas det nu finnas tiotals miljoner.