Med sikte på framtiden

Ellexe  erbjuder managment konsulttjänster  där business, information och teknologi kombineras. Våra kunder är allt från mellanstora lokala företag till stora internationella bolag i Norden och Europa. De har valt oss för att de ställer höga krav på expertis, ledarskap och ett tydligt tillvägagångssätt. Vi möjliggör deras morgondag genom att ta bort hindren i deras väg och genom att bygga en stadig plattform som är gjord för tillväxt.

Vårt motto är att ”Möjliggöra Morgondagen” och vi strävar till att genom en funktionell och pålitlig approach förändra IT från en börda till en möjliggörare. Alltför ofta är det IT-avdelningen som bestämmer reglerna och affärsenheterna som adapterar, fast det borde vara tvärtom.

”IT:ns mål borde förtydligas så att det första och viktigaste målet är att stöda affärsverkamheten”


Våra tjänster

Ellexe strävar till att stöda och möjliggöra våra kunders business med de tjänster vi erbjuder. Vi tror på proaktivitet, långsiktighet samt främjandet av handel. Använt korrekt, kan IT maximera Ert företags potential och ge Er fördelar gentemot Era konkurrenter.

Är ditt företags IT på drift? Är IT-strategin oklar? Har företaget en klar uppfattning om i vilken rikting IT borde utvecklas under det här och kommande år?

Då behöver ni en IT-chef, men istället för att anställa en kan man hyra en. Det är ett behändigt och kostnadseffektivt sätt såväl för mindre företag som börsnoterade bolag.  Ring och boka ett möte så kan vi diskutera era behov.

Känns det som om saker och ting kunde göras på ett annat sätt? Mera effektivt? Snabbare? Lättare?

På Ellexe är vi vana vid att leda projekt både Agilt och med vattenfallsmetoden. Båda har sina fördelar. Det viktigaste är att arbetet sköts noggrant och metodiskt och att man följer med hur det framskrider.

Tidvis är det bra att kritiskt granska gällande förfaringssätt och prosesser. Stöder de ännu nuvarande och framtida behov eller fortsätter man att göra “som man alltid gjort”.

Ibland behövs det någon utomstående för åskådliggöra de förändrade behoven, vänd dej alltså till Ellexe när du vill ha en oberoende syn på saken och mera effektivitet i projekten.

Helomfattande Drifts- och Utvecklingstjänster på ett businessnära sätt. Skapa konkurrensfördelar genom en effektiv IT. IT-avdelningens mål bör klarläggas så att dens primära mål är att stöda affärsverksamheten. It-avdelningarna har ofta en avvikande åsikt gällande detta.  Man kan dock fråga sig om företaget existerar för IT-avdelningens skull eller tvärtom? Med professionelt ledarskap ändras IT från en fotboja till en möjliggörare.

Få företag får allt de behöver från en och samma ”lucka”, utan måste handskas med flertalet olika leverantörer. Varje leverantör har egna vilkor och förfaringssätt. En del företag söker enbart efter den billigaste lösningen utan att ta i beaktande den administrativa kostnaden i tid och pengar. Känner du till dina kontraktsenliga rättigheter och skyldigheter ? Eller leverantörens?

Har du hört om IT2010? Från oss får du leverantör administrations-, anskaffnings och anbuds-tjänster skräddarsydda enligt dina behov.

Utan systemutveckling och en fortsatt förbättring blir programmen och tjänsterna snabbt förlegade likt en Mobira Cityman-mobil från slutet av 80-talet. Alla minns den, men ingen vill längre ha den. Takten med vilken tekniken går framåt har synbart ökat de senaste åren. Då det tidigare uppskattades att det fanns tiotusentals utvecklare världen över, antas det nu finnas tiotals miljoner.

Hur får du mera ut av din kundtjänst? Hur kan personalen betjäna kunden bättre?

Ofta hör man klagomål på att ljudnivån i Callcentret är för högt. Så borde det inte vara. Kundtjänsten kan förbättras bade med tekniska lösningar och vidare utvecklandet av arbetssätt. Ring och boka ett möte så går vi tillsammans igenom vilka möjligheter ni har för att effektivera ert arbete.

Vi erbjuder även andra tjänster såsom: Projektledning, Riskanalyser, CRM-konsultering, e-handels konsultering, Systemuppehåll, Hårdvara, Coaching och workshops.

Om oss

Ellexe , grundat 2012, erbjuder ledarskapskonsultering där business, information och teknologi kombineras. Våra kunder är främst stora- och medelstora företag i Finland, Norden och Europa med ett globalt spann.

Vårt motto är att ”möjliggöra morgondagen” och vi strävar till att genom en funktionell och pålitlig approach förändra IT från en börda till en möjliggörare. Grundidéen med IT är ju att möjliggöra mera effektiv business, inte begränsa möjligheterna, vilket tyvärr ofta är fallet. När ett företag befinner sig i en position där IT är det största hindret för fortsatt innovation och utveckling, är det dags att vända sig till en utomstående, oberoende konsult. En konsult med erfarenhet och förmåga att se saker objektivt, med färska ögon, utan givna kutymer eller känslomässiga synvinklar. Der är lättare för en utomstående att analysera allmän praxis och jämföra hur bra den stöder nuvarande och framtida behov.

När ett företag växer och förändras, måste människorna,kutymerna och systemen växa i samma takt. När man har förbehåll och förblir proaktiv, uppstår inga katastrofer. Det är aldrig för sent att byta praxis.

Ett företags system och program påminner ofta om företaget självt; somliga är mera hektiska och dynamiska, andra mera jämna och stabila. Oavsett Er situation kan Ellexe Consulting hjälpa Er finna rätt verktyg till att stimulera och effektivera en sovande IT-miljö (med skräddarsydda kriterier) eller förbättra och stabilisera en överdynamisk miljö med mycket nertid och återkommande problem.

Referensser och partners

www.finitec.fi

accado_pieni

Kontakt information