Projektledning

Känns det som om saker och ting kunde göras på ett annat sätt? Mera effektivt? Snabbare? Lättare?

På Ellexe är vi vana vid att leda projekt både Agilt och med vattenfallsmetoden. Båda har sina fördelar. Det viktigaste är att arbetet sköts noggrant och metodiskt och att man följer med hur det framskrider.

Tidvis är det bra att kritiskt granska gällande förfaringssätt och prosesser. Stöder de ännu nuvarande och framtida behov eller fortsätter man att göra “som man alltid gjort”.

Ibland behövs det någon utomstående för åskådliggöra de förändrade behoven, vänd dej alltså till Ellexe när du vill ha en oberoende syn på saken och mera effektivitet i projekten.