Projektijohtaminen

Tuntuuko siltä että asioita voisi tehdä eri tavalla? Tehokkaammin? Nopeammin? Vaivattomammin?

Me olemme tottuneet vetämään projekteja niin ketterillä menetelmillä kuin vesiputousmallilla. Molemmissa on puolensa. Tärkeintä on että työ tehdään huolellisesti ja järjestelmällisesti, edistystä seuraten.

Aika ajoin on tärkeää kriittisesti arvioida vakiintuneita toimintatapoja ja käytettäviä prosesseja. Vastaavatko ne edelleen nykyisiä ja tulevia tarpeita vai tehdäänkö näin koska ”näin ollaan aina toimittu”?

Joskus vaaditaan ulkopuolinen asioiden havainnollistamiseen, käänny siis Ellexen puoleen kun haluat puolueettoman arvion tilanteesta ja lisätehokkuutta projektien johtamiseen.