IT-Chefs tjänster

Är ditt företags IT på drift? Är IT-strategin oklar? Har företaget en klar uppfattning om i vilken rikting IT borde utvecklas under det här och kommande år?

Då behöver ni en IT-chef, men istället för att anställa en kan man hyra en. Det är ett behändigt och kostnadseffektivt sätt såväl för mindre företag som börsnoterade bolag.  Ring och boka ett möte så kan vi diskutera era behov.