Call Center och Contact Center – utvärdering och vidare utveckling

Hur får du mera ut av din kundtjänst? Hur kan personalen betjäna kunden bättre?

Ofta hör man klagomål på att ljudnivån i Callcentret är för högt. Så borde det inte vara. Kundtjänsten kan förbättras bade med tekniska lösningar och vidare utvecklandet av arbetssätt. Ring och boka ett möte så går vi tillsammans igenom vilka möjligheter ni har för att effektivera ert arbete.