Med sikte på framtiden

Ellexe  erbjuder managment konsulttjänster  där business, information och teknologi kombineras. Våra kunder är allt från mellanstora lokala företag till stora internationella bolag i Norden och Europa. De har valt oss för att de ställer höga krav på expertis, ledarskap och ett tydligt tillvägagångssätt. Vi möjliggör deras morgondag genom att ta bort hindren i deras väg och genom att bygga en stadig plattform som är gjord för tillväxt.

Vårt motto är att ”Möjliggöra Morgondagen” och vi strävar till att genom en funktionell och pålitlig approach förändra IT från en börda till en möjliggörare. Alltför ofta är det IT-avdelningen som bestämmer reglerna och affärsenheterna som adapterar, fast det borde vara tvärtom.

”IT:ns mål borde förtydligas så att det första och viktigaste målet är att stöda affärsverkamheten”